ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ที่สำเร็จการศึกษา และมีความจำเป็นต้องใช้วุติการศึกษาช่วงนี้ให้ติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ที่ห้องวิชาการ

ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อยและอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วย