โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ด้วยระบบออนไลน์

เนื่องจาก ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จึงจัดให้มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ รายละเอียด ดังนี้



คลิกสมัครออนไลน์

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสมัคร รองรับทั้งในคอมพิวเตอร์ และ มือถือ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่

รายชื่อผู้สมัคร ม.1

รายชื่อผู้สมัคร ม.4