วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกับนายชาญ จูดคง นายอำเภอบ้านแท่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนอำเภอบ้านแท่นร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก่นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ได้รับทราบร่วมกัน