วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยนายอมร ดอนตระกูล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมประเมินพร้อมชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเองสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินครั้งนี้จำนวน 8 คน

158 Views