วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

418 Views