นายชาญ จูดคง นายอำเภอบ้านแท่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอบ้านแท่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ หอประชุม36ปีปาริชาต