วันที่ 29 กันยายน 2563 วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุน ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป