โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้ให้กับนักเรียนมาเตรียมศึกษาปีที่สามและมัธยมสาปีที่หก ประจำปีประจำปีการศึกษา 2563ในวัในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมปาริชาติ 36 ปี

 

111 Views