วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมจัดงาน OPEN HOUSE “นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้นวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอบ้านแท่น ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมผลงานนักเรียน นิทรรศการผลงานคณะครู ตลาดนัดอาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขัน ROV e – sport และการนำเสนองานวิจัยโดยมี ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยที่มาร่วมงานในวันนี้