ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มอบตัวในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564