ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบรับสมัครออนไลน์

สมัคร ม.1

เข้าสู้ระบบรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. – กรุณาอ่านรายละเอียดด้านบน และเตรียมไฟล์หลักฐานให้ครบถ้วน

เข้าระบบรับสมัคร

สมัคร ม.4

เข้าสู้ระบบรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. – กรุณาอ่านรายละเอียดด้านบน และเตรียมไฟล์หลักฐานให้ครบถ้วน

เข้าระบบรับสมัคร
1,047 Views