ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามการประชุม ศปก.ศบค.จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
หามีข้อสงสัยติดต่อ ครูศตคุณ (ครูบอย) 0850089296