ประกาศโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เรื่อง การสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
– วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
– วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง 1 อัตรา
– วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

417 Views