กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
มีความยินดีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
โดยจัดให้มีการประกวดการแข่งขันทางออนไลน์ เพื่อรับเกียรติติบัตร เช่น
การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประกวดการวาดภาพสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์การประกวดการตัดต่อคลิปวิดีโอ

ในหัวข้อ “เพิ่มคุณค่าทรัพยากรแผ่นดิน คืนวิถีความเป็นไทย
ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

507 Views