อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน( PA ) และประชุมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม 36 ปี ปาริชาติ