*นักเรียนเข้ารับบริการตามตารางที่กำหนด เตรียมเอกสารให้ครบ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนฉีดวัคซีน
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : รองปรีชา 087-8742925, ครูขวัญจิตร 081-3578517, ครูวิชชุฎา 061-6923921

340 Views