คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 วิชา