มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ 1 โควตา / Portfolio สมัครผ่านเว็บไซต์

1. เปิดรับสมัครรอบที่ 1 โควตา / Portfolio สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2564

2. นักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ที่งานแนะแนว

471 Views