สถาบันการบินพลเรือน

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา

1. เปี๊ดรับสมัครรอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

2 . รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซสถาบันการบินพลเรือน https://www.catc.or.th รายละเอียดตามเว็บไซต์ที่แจ้ง

666 Views