มจธ. ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS65
รอบที่ 1 #Portfolio
โครงการ Active Recruitment เปิดรับ 5 คณะ/สถาบัน รวม 784 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะวิทยาศาสตร์
– โครงการบริหารร่วมหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เลือกสมัครได้มากกว่า 1 คณะ/สาขา
รับสมัคร วันที่ 15 พ.ย. – 20 ธ.ค.64 ที่ https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1/active1–65
#dek65 #เด็กซิ่ว #TCASCoach
โค้ชให้ติด #TCAS learn.tcascoach.com

456 Views