รวมกำหนดการ TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio

รวมกำหนดการ #TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio 🗂 .
ม.เชียงใหม่ 👉 เปิดรับสมัคร 9-23 ธ.ค. 64
ม.ขอนแก่น 👉 เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 64
มศว. 👉 เปิดรับสมัคร 13-24 ธ.ค. 64
ม.บูรพา 👉 เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 64 – 20 ม.ค. 65
มจธ. 👉 เปิดรับสมัคร 15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65
มก. 👉 เปิดรับสมัคร 15 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65
ม.ธรรมศาสตร์ 👉 เปิดรับสมัคร 15 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
จุฬาฯ 👉 เปิดรับสมัคร 13-23 ธ.ค. 64 .
อ่านต่อ https://pretcas.com/content/119

526 Views