ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เวลา 08.30 – 12.00 น.
หรือ มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ (blue check mark)
ผ่านลิงค์ https://forms.gle/Bxout72YqrQ2N6WV9

501 Views