นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ และนายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายปีการศึกษา 2565 ปีแห่งการสร้างภาพของสพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมภูเม็ง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา