นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นำคณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำกิจกรรมในวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยามีอายุครบรอบ 47 ปี ทำการสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียน นิมนต์พระมาสวดมนต์ และได้พานักเรียนทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นการสร้างบุญ เสริมศิริมงคลต่อตนเอง และมีการรณรงค์ให้ครูและนักเรียนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยได้มีการใส่ผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

376 Views