นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยก่ารโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแท่น รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน #ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแท่นและกู้ภัยสว่างที่มาช่วยดูแลการจราจรครับ