เชิญรับชมการแสดงละครเวที เรื่อง “ปรางค์” รอบปฐมทัศน์โดยกิจกรรมจากบ้านแท่นการละคร