โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
“แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2565
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาริราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันในละครเรื่อง “ปรางค์”
– รับรางวัลชมเชยเงินรางวัลมูลค่า 7000 บาท
– รางวัลนักแสดงนำดีเด่นมูลค่า 2500 บาท

867 Views