โรงเรียนบ้านแท่นวิทยานำโดย นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาร่วมกับชาวอำเภอบ้านแท่น เข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป

566 Views