กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ : การบริการความรู้วิชาการจากพี่สู่น้องประถมศึกษา ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพื่อพัฒนาผู้นำทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.ปลาย ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมจำนวน 120 คน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

544 Views