โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการอบรม โดยมีพระวิทยากรจากวัดป่าบ้านพลัง อ.เมืองชัยภูมิ ได้มาให้ความรู้ด้านธรรมะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม

978 Views