นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแท่น และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านแท่น โดยมี นายสุชน พงษ์สระพัง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้

224 Views