กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน English and Chinese Camp 2022 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

138 Views