นายเกื้อธรา วิญญาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรม จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถนักเรีนยด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆมากมาย โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม36ปีปาริชาต

482 Views