นางสาวปาณิตา อาจวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย และนางภัทรปภา ส้มจีน หัวหน้าห้องเรียนพิเศษSMPโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ม.4-6 จำนวน 80 คน เข้าฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติวิทยา ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน และได้ทำพิธีปิดโครงการ และนำนักเรียนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

469 Views