นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมด้วยผู้กำกับธีรวัฒน์ จันทนาม ได้นำลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนภูเขียว

426 Views