นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ สพฐ. (กลุ่มต่อเนื่อง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

377 Views