นายภูริทัตน์ มีเงิน ครูผู้ดูแลโครงการสภานักเรียน ได้นำตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

432 Views