ขอแสดงความยินดีกับทีมบ้านแท่นวิทยา นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายปรัชญา ยาตาแสง นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้พานักเรียน ทีมบ้านแท่นวิทยา โดยมีสมาชิก ดังนี้ นักแสดง

นางสาวสุภาวิณีย์ มังกรแก้ว ชั้น ม.3/1

นางสาวอาทิตยา ขำเครือ ชั้น ม.3/1

นางสาววราภรณ์ แนวไพบลูย์ ชั้น ม.3/1

.นางสาวปภาวิชญา ภูมิคง ชั้น ม.3/1

นางสาววรัญญา ลีเจ้ยวาระ ชั้น ม.3/1

เด็กชายวิชญะ กลมลาสัย ชั้น ม.2/5

และผู้ตัดต่อ นางสาวขวัญชนก ธรรมศิลป์ ชั้น ม.6/1

เข้ารับโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศ และเงินจำนวน 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น “วัฒนธรรมสรรค์สร้าง สร้างสรรค์สังคมไทย” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมใหญ่กระทรวงวัฒนธรรม #หมอลำขำเครือ#โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

625 Views