นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำคณะครูเข้าร่วมการอบรม LINE OA โดยมี นายสุชน พงษ์สระพัง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปฺิดการอบรม และสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมในครั้งนี้ การอบรม LINE OA มีนายองค์อาจ บำรุงสุข ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม และโรงเรียนบ้านแท่นวิทยายังได้จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป

159 Views