โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้ารับรางวัลในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย #MOE #โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ขอขอบคุณ นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ทีมผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคน

436 Views