โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพและให้คำแนะนำในการใส่ใจสุภาพ

164 Views