กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ๒๕๖๕ (ASTROMOMY CAMP 2022) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ภาพทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1Dp84E3PxfAaG7jXnjfDY4qbX53j7irbj?usp=share_link

311 Views