กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม 36 ปาริชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาที่สองในชีวิตประจำวัน

176 Views