โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านพักนักกีฬาตะกร้อ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อสนับสนุนการเป็นนักกีฬา และการฝึกซ้อมอย่างเต็มความสามารถ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ประยุทธ์ วรรณประเขา เป็นประธานในพิธี ภาพ : https://photos.app.goo.gl/yp8ZTy4TnfPjMjBTA

138 Views