โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

225 Views