สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดย ท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ประธานในพิธี จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กิจกรรมมีพิธีรำลึกพระคุณครู และมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ครูผู้บริหารและคุณครูดีเด่น มีกิจกรรมกฬาสัมพันธ์ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในวังกัดทุกท่านเข้าร่วมงาน

54 Views