กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาที่สอง และทราบถึงความหมายของวันตรุษจีน ประเภณีจีน จัดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา โดยมีท่านผู้อำนวยการประยุทธ์ วรรณประเขา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

52 Views