โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีทั้งสิ้น 15 กิจกรรมเข้าร่วม และนำโดยท่านผู้อำนวยการประยุทธ์ วรรณประเขา รวมทั้งบุคลากรและนักเรียนทุกคน เป็นกำลังใจให้ทุกกิจกรรม

243 Views