วันครู ครั้งที่ ๖๗ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่กา […]

กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกทักษะกระบว […]

ขึ้นบ้านใหม่นักกีฬาตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]