สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรีย […]