วันครู ครั้งที่ ๖๗ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่กา […]

กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกทักษะกระบว […]

ขึ้นบ้านใหม่นักกีฬาตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ๒๕๖๕ (ASTROMOMY CAMP 2022) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร […]

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

กิจกรรมการคัดกรองเด็กนักเรียน เพื่อคันหาเด็กนักเรียนที่มีปัญหาความเครียดซึมเศร้า

งานสุขภาพจิตโรงพยาบา […]

ชนะเลิศในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

คณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายปีการศึกษา 2565

นายประยุทธ์ วรรณประเ […]